Özka Lastik

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ WNIOSKOWY

Jako firma ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (zwana dalej „ÖZKA”, „Firma” lub „My”) przywiązujemy dużą wagę do przetwarzania danych osobowych naszych klientów zgodnie z prawem. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych („Informacja”) ma na celu przestrzeganie regulacji prawnych związanych z danymi osobowymi, a zwłaszcza obowiązujących regulacji krajowych tj. Ustawy Republiki Turcji dotyczącej ochrony danych osobowych nr 6698.

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów. Dlatego też, aby przechowywać dane naszych klientów w sposób bezpieczny i zapobiegać niezgodnemu z prawem dostępem do tych danych lub ich wyciekowi, dane naszych klientów udostępniamy jedynie zaufanym partnerom biznesowych, w minimalnym zakresie i z zachowaniem środków bezpieczeństwa przewidzianych w obowiązujących regulacjach prawnych.

Przejrzystość jest jednym z najważniejszych dla nas punktów w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza Informacja została przygotowana zarówno w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z regulacji prawnych, jak również zapewnienia Państwu niezbędnych informacji podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych celem zapewnienia jeszcze lepszej obsługi klienta. W rozdziałach „Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane” i „W jakich celach udostępniamy dane osobowe” znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące celów, w jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Kolejnym ważnym dla nas zagadnieniem jest prawo naszych klientów do kontrolowania danych, które do nich należą. Podejmujemy się niezbędnych środków ostrożności mających na celu zarządzanie preferencjami naszych klientów w związku z ich danymi oraz w pełni szanujemy ich preferencje. W związku z tym możliwe jest zgłaszanie wniosków za pomocą kanałów komunikacyjnych wymienionych w rozdziale „Korzystanie z praw przysługujących właścicielom danych”. Ponadto szczegółowe informacje w związku z tym zagadnieniem znajdują się w rozdziale „Prawa właścicieli danych”. Wyjaśnienia terminów stosowanych w Informacji znajdują się w rozdziale „Definicje”.

Bezpieczeństwo danych, przejrzystość i prawo właścicieli danych do kontrolowania swoich danych są dla nas najważniejsze z punktu widzenia zgodności z Ustawą. W związku z tym w niniejszej Informacji zawarliśmy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Informacja zawiera oświadczenia i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych należących do naszych klientów i osób fizycznych, które kontaktują się z naszą firmą, zgodnym z krajowymi regulacjami prawnymi, w tym przede wszystkim z Ustawą.

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian do Informacji w celu aktualizacji informacji dotyczących wdrażania i regulacji prawnych w ramach ochrony danych osobowych. W związku z tym, w przypadku ważnych zmian w Informacji, właściciele danych zostaną o tym poinformowani za pomocą odpowiednich kanałów.

Informacja została przygotowana w celu dostarczenia informacji dotyczących tego, jakie dane są przetwarzane przez ÖZKA w ramach prowadzonych przez nią działalności handlowych, w jakim celu te dane są przetwarzane i w jakich celach i do jakich stron trzecich te dane mogą być przekazywane. Informacja obejmuje w zasadzie dane osobowe zebrane za pomocą wymienionych poniżej kanałów.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE

A) DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W RAMACH USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

W celach skorzystania z naszych produktów i usług, odpowiedzenia na Państwa wnioski/reklamacje i uwagi, przekazania informacji, analizy Państwa zgłoszeń oraz zapewnienia Państwu lepszej obsługi możemy za pomocą kanałów „Usług komunikacyjnych” przetwarzać pewne informacje związane z Państwem.

1 - Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem centrów telefonicznych

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem centrów telefonicznych naszych firm jak ÖZKA, GTK, PULMOX lub gdy my korzystając z tych kanałów kontaktujemy się z Państwem, możliwe jest przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, informacje dotyczące złożonych zapytań/reklamacji. Te dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach takich jak przeprowadzanie procesów lojalnościowych związanych z firmą/produktem/usługami, prowadzenie działań komunikacyjnych, prowadzenie procesów związanych z obsługą klienta, prowadzenie działań związanych z zadowoleniem klienta, zarządzanie organizacją wydarzeń, prowadzenie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną i społeczeństwem obywatelskim, nadzorowanie wniosków prawnych, prowadzenie procesów związanych z umowami, odpowiadanie na wnioski/reklamacje, prowadzenie działań związanych z marketingiem produktów/usług, zapewnienie poprawności i aktualności danych i innych celach. Przetwarzanie danych osobowych w wymienionych tutach celach jest podyktowane zawarciem lub wykonaniem umów pomiędzy nami, wywiązaniem się z naszych zobowiązań prawnych, ustanowieniem, skorzystaniem lub ochroną określonego prawa lub uzasadnionymi interesami prawnymi naszej firmy. Jeżeli nie zaistniał przynajmniej jeden z podanych powyżej powodów prawnych, kontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania wyraźnej zgody Państwa na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

2 - Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych

Poprzez formularze kontaktowe na stronach internetowych należących do nas i naszych firm mogą być zbierane i przetwarzane dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres, zapytanie/skarga. Na niektórych naszych stronach internetowych kierowane jest do Państwa zapytanie, czy chcą Państwo otrzymywać informacje o kampaniach promocyjnych. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o kampaniach promocyjnych Państwa dane osobowe i kontaktowe mogą być przetwarzane przez na w celu informowania Państwa o naszych kampaniach promocyjnych, zniżkach, nowych produktach i okazjach. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na informowanie Państwa o naszych kampaniach promocyjnych i innych wiadomościach. Na niektórych naszych stronach internetowych znajdują się sekcje pomocy online. Poprzez sekcję pomocy online mogą być zbierane takie dane osobowe jak Państwa numer telefonu komórkowego i informacje o Państwa wnioskach/reklamacjach. Również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy info umieszczone na naszych stronach internetowych mogą być przetwarzane pewne Państwa dane osobowe, które zostały nam udostępnione w wiadomości. Na naszych stronach internetowych korzystających z plików cookie (ciasteczka) poprzez pliki cookie zbierane są niektóre Państwa dane osobowe dotyczące Państwa przyzwyczajeń, upodobań i częstotliwości odwiedzin strony. Szczegółowe informacje o tym, czym są pliki cookie i jak można je usunąć znajdują się w sekcji dotyczącej Polityki Cookie na danej stronie internetowej. Dane osobowe zebrane za pomocą naszych stron internetowych mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne uzasadniające interes prawny naszej firmy w celu prowadzenia działań komunikacyjnych, planowanie i przeprowadzanie procesów związanych z wnioskiem, reklamacją i uzyskaniem informacji, przeprowadzania procesów lojalnościowych związanych z firmą/produktem/usługami, prowadzenia procesów związanych z obsługą klienta, prowadzenia działań związanych z zadowoleniem klienta i innych podobnych celów, jak również prowadzenia procesów związanych podpisaniem lub wykonaniem umowy, wywiązania się ze zobowiązań prawnych, ustanowienia, skorzystania lub ochrony określonego prawa.

3 - Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych

ÖZKA jest obecna na platformach mediów społecznościowych i w celu dotarcia do aktualnych i potencjalnych klientów może publikować pewne treści metodami „organicznymi” lub „płatnymi”. „Metody organiczne” odnoszą się sytuacji, gdy treść w mediach społecznościowych jest publikowana na stronie/stronach na platformie społecznościowej należącej/należących do ÖZKA lub gdy jest ona widoczna w Państwa mediach społecznościowych ze względu na to, że śledzą Państwo konta w mediach społecznościowych należące do ÖZKA. Na przykład śledzą Państwo stronę ÖZKA na Instagramie. Natomiast „metody płatne” odnoszą się do sytuacji, gdy treść w mediach społecznościowych jest publikowana użytkownikom, który raczej nie śledzą strony/stron należących do ÖZKA. Na przykład pojawianie się reklam w strumieniu wiadomości Państwa konta na Twitterze. Ponadto możliwe jest udostępnienie nam Państwa danych osobowych jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, informacje dotyczące zapytań/reklamacji, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych kont w mediach społecznościowych jak Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram. W tej sytuacji te dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne uzasadniające interes prawny ÖZKA w celach takich jak przeprowadzanie procesów lojalnościowych związanych z firmą/produktem/usługami, prowadzenie działań komunikacyjnych, prowadzenie procesów związanych z obsługą klienta, prowadzenie działań związanych z zadowoleniem klienta, nadzorowanie zapytań prawnych, prowadzenie procesów związanych umową, planowanie i/lub przeprowadzanie procesów związanych z nawiązaniem i/lub zwiększeniem lojalności wobec produktów i/lub usług oferowanych przez firmę, nadzorowanie zapytań/reklamacji, zapewnienie poprawności i aktualności danych i inne podobne cele, jak również zawarcie lub wykonanie umowy, wywiązanie się ze zobowiązań prawnych, ustanowienie, skorzystanie lub ochrona określonego prawa. Jednakże pragniemy podkreślić, że niemożliwy jest bezpośredni dostęp firmy ÖZKA do Państwa danych osobowych na kontach w mediach społecznościowych. W związku z tym ÖZKA nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie, ochronę i politykę bezpieczeństwa Państwa danych osobowych prowadzone przez instytucje mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się, w jako sposób instytucje te korzystają z Państwa danych osobowych, zaleca się, aby zapoznać się z politykami prywatności, które są dostępne na stronach internetowych tych instytucji.

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NALEŻĄCYCH DO DYSTRYBUTORÓW I/LUB ICH PRACOWNIKÓW

Podczas składania wniosku o zostanie naszym dystrybutorem w celach analizy wniosku wymagane jest podanie pewnych informacji. Wnioski o zostanie naszym dystrybutorem mogą być składane za pośrednictwem stron internetowych należących do ÖZKA lub jej firm albo poprzez bezpośrednie dostarczenie dokumentów. Dane osobowe wnioskujących o zostanie naszym dystrybutorem oraz dane osobowe należące do upoważnionych dystrybutorów i ich pracowników mogą różnić się w zależności od procesu, jednakże ogólnie są to takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, nazwa firma, dane dotyczące bezpieczeństwa jak nazwa użytkownika, dane logowania, dane IP, instrukcje i związane z nimi zarejestrowane dane, numer identyfikacyjny, informacje podane na liście autoryzowanych podpisów, wydane instrukcje i zarejestrowane dane, informacje o wykształceniu itp. Nawet jeśli dane należące do podmiotów prawnych nie są uznawane za dane osobowe, w przypadku gdy dystrybutor jest firmą prywatną mogą być przetwarzane takie dane osobowe jak numer IBAN, numer konta bankowego, saldo należności i zadłużeń, informacje o transakcjach finansowych. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem infolinii wsparcia dla dystrybutorów, obok danych osobowych wspomnianych w tym rozdziale rejestrowane są informacje dotyczące kontaktu z centrum telefonicznym. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne uzasadniające interes prawny ÖZKA w celu zawarcia lub wykonania umowy, wywiązania się ze zobowiązań prawnych, nadania, skorzystania lub ochrony określonego prawa:

 • Prowadzenie działań komunikacyjnych,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa operacji prowadzonych przez ÖZKA,
 • Nadzorowanie i/lub kontrola działalności gospodarczej pracowników punktów dystrybutorskich,
 • Planowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
 • Nadzorowanie wniosków/reklamacji,
 • Zapewnienie poprawności i aktualności danych,
 • Zapewnienie ciągłości pracy, planowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzanie procesów związanych z reklamą/kampaniami/promocjami,
 • Prowadzenie procesów związanych z zarządzaniem kontaktem z dystrybutorami,
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych i operacyjnych związanych z produktami/usługami,
 • Prowadzenie działań finansowych i księgowych,
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie działań prawnych,
 • Prowadzenie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem,
 • Prowadzenie działań zgodnych z regulacjami prawnymi,
 • Planowanie i/lub wykonywanie działań związanych z efektywnością/wydajnością i/lub analizą na miejscu działalności gospodarczych,
 • Planowanie i wykonywanie działań związanych z badaniem rynku pod kątem sprzedaży i marketingu produktów i usług,
 • Prowadzenie działań kontrolnych/etycznych,
 • Prowadzenie procesów marketingowych produktów/usług,
 • Wykonywanie praw dostępu,
 • Prowadzenie działań związanych z przechowywaniem i archiwizacją,
 • Przeprowadzanie działań audytu wewnętrznego/dochodzenia/wywiadu,
 • Prowadzenie procesów związanych z lojalnością wobec firmy/produktów/usług,
 • Zarządzanie organizacjami i wydarzeniami,
 • Prowadzenie działań szkoleniowych,
 • Prowadzenie działań logistycznych,
 • Prowadzenie procesów zakupu produktów i usług oraz wsparcia posprzedażnego,
 • Planowanie i wykonywanie działań komunikacyjnych korporacyjnych.

C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NALEŻĄCYCH DO PODWYKONAWCÓW I/LUB ICH PRACOWNIKÓW

Ze względu na stosunek pracy i pewne zobowiązania prawne może zdarzyć się konieczne będzie przetwarzanie przez nas danych osobowych należących do firm i pracowników, którzy są podwykonawcami pracującymi dla ÖZKA, . Państwa dane osobowe mogą być ogólnie przetwarzane w podanych poniżej celach:

 • Prowadzenie działań komunikacyjnych,
 • Planowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie organizacjami i wydarzeniami,
 • Informowanie upoważnionych osób/organów i instytucji,
 • Planowanie i wykonywanie procesów produkcyjnych i/lub operacyjnych,
 • Planowanie i wykonywanie procesów związanych z BHP,
 • Prowadzenie działań finansowych i księgowych,
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie działań prawnych,
 • Prowadzenie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem,
 • Prowadzenie procesów związanych z umowami,
 • Zarządzanie stosunkami z podwykonawcami,
 • Zapewnienie ciągłości pracy, planowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
 • Planowanie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • Przeprowadzanie działań audytu wewnętrznego/dochodzenia/wywiadu,
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z regulacji prawnych wobec pracowników podwykonawców.

D. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NALEŻĄCYCH DO DOSTAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH I/LUB ICH PRACOWNIKÓW

ÖZKA posiada pewnych partnerów biznesowych i dostawców, z którymi nawiązała relacje biznesowe w celu dostarczania pewnych usług i zapewnienia wsparcia w pewnym zakresie. W ramach tych relacji ze względu na to, że są Państwo pracownikiem lub osobą upoważnioną do składania podpisu tych firm, aby móc wywiązać się ze wzajemnych zobowiązań wynikających ze stosunków biznesowych, może być konieczne przetwarzanie niektórych danych osobowych należących do Państwa. Na przykład w celu nawiązania kontaktu z Państwem w ramach dostarczenia pewnej usługi przetwarzane mogą być takie Państwa dane osobowe jak adres e-mail lub numer telefonu. Bycie dowolną osobą upoważnioną lub dowolnym pracownikiem naszych dostawców lub partnerów biznesowych skutkuje tym, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia i nadzorowania działalności gospodarczych, prowadzenia działań komunikacyjnych, prowadzenia działań finansowych i księgowych, prowadzenia procesów produkcyjnych, operacyjnych i sprzedaży, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych w celu prowadzenia działań zgodnych z regulacjami prawnymi i podobnych celach, zawarcia lub wywiązania się z umowy oraz uzasadnionego interesu prawnego ÖZKA.

E. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NALEŻĄCYCH DO ODWIEDZAJĄCYCH

W przypadku złożenia wizyty w budynkach i zakładach należących do ÖZKA, przed wejściem lub po wejściu na teren mogą być przetwarzane pewne Państwa dane osobowe w ramach rejestracji i nadzorowania odwiedzających. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach odwiedzin:

1 - Przetwarzanie danych osobowych poprzez prowadzenie rejestrów dostępu do Internetu dla odwiedzających

W przypadku, gdy w celu zapewnienia dostępu do Internetu połączą się Państwo jako odwiedzający z siecią internetową ÖZKA, firma ÖZKA jest zobowiązana do rejestracji danych dostępu do internetu we własnym systemie w środowisku elektronicznym i do przechowywania ich przez okres dwóch lat. W ramach tego wśród Państwa danych dostępu do Internetu ÖZKA może rejestrować i przechowywać takie dane osobowe jak moment rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu, adres IP, adres MAC, adresy odwiedzanych stron internetowych, dane logowania. ÖZKA przetwarza w ramach tego Państwa dane osobowe w podanych poniżej lub podobnych celach:

 • Prowadzenie działań zgodnych z regulacjami prawnymi,
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie działań prawnych,
 • Informowanie upoważnionych osób/organów i instytucji,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa operacji oraz dostępu do bazy danych i Internetu ÖZKA,
 • Utworzenie i obsługa infrastruktury technologii informatycznych,
 • Planowanie i wykonywanie procesów związanych z bezpieczeństwem informacji.
 

Dane osobowe uzyskane poprzez rejestrowanie dostępu odwiedzających do internetu mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne, jak przewidziano jasno w prawie (Ustawa Republiki Turcji nr 5651), w oparciu o zobowiązania prawne (Rozporządzenie w sprawie dostawców Internetu do masowego użytku - data i nr Tureckiego Dziennika Ustaw: 11.04.2017, 30035), ustanowienie, skorzystanie lub ochronę określonego prawa (zapewnienie Państwu jako odwiedzającym dostępu do Internetu) i powody prawne.

2 - Przetwarzanie danych osobowych poprzez rejestrowanie zapisów z kamer

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynki i zakłady ÖZKA są wyposażone w kamery bezpieczeństwa. W ramach tego możliwe jest przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez rejestrowanie obrazów odwiedzających za pomocą systemu kamer umieszczonych przy wejściach i wewnątrz budynków i zakładów ÖZKA. Zebrane zgodnie z prowadzoną działalnością przetwarzania danych osobowych dane osobowe należące do Państwa mogą być przetwarzane obowiązkowo w oparciu o podstawy prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości, budynków i/lub zakładów należących do ÖZKA, tworzenia i nadzorowania rejestrów odwiedzających, informowania upoważnionych instytucji zgodnie z regulacjami prawnymi, ustanowienia, skorzystania lub ochrony pewnych praw, uzasadnionego interesu prawnego i wywiązania się ze zobowiązań prawnych przez ÖZKA.

F. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI

Podczas składania podania o pracę, aby pracować i stać się częścią ekipy ÖZKA, dzielą się Państwo z nami pewnymi danymi osobowymi. W ramach tego Państwa dane osobowe są przekazywane do nas za pośrednictwem kanałów rekrutacyjnych na naszej stronie internetowej, firm, które wspierają nas w procesie rekrutacji lub innych kanałów.

Dane osobowe, które są zbierane podczas rekrutacji, mogą niekoniecznie ograniczać się do Państwa imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, miejsca urodzenia, wykształcenia, znajomości języków obcych, referencji, informacji o certyfikatach i kompetencjach zawodowych, danych podanych w CV, doświadczenia zawodowego. W związku z tym udostępnione przez Państwa naszej firmie dane z rejestru sądowego lub dane dotyczące zdrowia mogą być czasami przetwarzane. Dane te są wykorzystywane w celu rozpatrzenia, czy są Państwo odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko (na przykład, czy Państwa stan zdrowia pozwala na pracę na danym stanowisku pracy lub, czy wpis do kartoteki karnej nie jest przeszkodą do Państwa pracy na pewnych stanowiskach).

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o podstawy prawne uzasadniające interes prawny ÖZKA w celu przeprowadzenia procesów związanych z zatrudnieniem, określenia, czy są Państwo odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko, sprawdzenia referencji, prowadzenia procesów związanych z zasobami ludzkimi, przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, ustanowienia, skorzystania lub ochrony określonego prawa, zawarcia lub wykonania umowy o pracę .

WNIOSKI I UWAGI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych kroków w związku z przekazanymi nam w formie cyfrowej, pisemnej lub ustnej zapytaniami, wnioskami lub reklamacjami. Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne. Dlatego też Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach prac ankietowych lub analiz prowadzonych w celu oceny oferowanych Państwu usług.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pomagającym nam nawiązaniu, prowadzeniu i wywiązaniu się z relacji nawiązanych z nami przez Państwa dostawcom, agencjom mediów społecznościowych, podwykonawcom, sponsorom i partnerom biznesowym oraz spółkom należącym do grupy, włącznie z podmiotami, które oferują nasze produkty i usługi w naszym imieniu i z którymi współpracujemy w celu zapoznania Państwa z naszymi produktami i usługami. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem instytucjom państwowym i osobom prywatnym w zakresie ich uprawnień. Podejmujemy się niezbędnych środków ostrożności, aby Państwa dane osobowe udostępniane w tych sytuacjach, były przetwarzane i udostępniane przez stronę, której zostały udostępnione, zgodnie z zasadami opisanymi w Informacji i regulacjami prawnymi.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, partnerom biznesowym, dostawcom, uprawnionym prawnie organom i instytucjom państwowym oraz uprawnionym prawnie instytucjom prywatnym w ramach zasad i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 8 i 9 Ustawy. W celach ograniczonych do podanych w Ustawie, zgodnie z postępowaniem określonym w art. 9, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane za granicę w ramach decyzji podjętych przez Radę Ochrony Danych Osobowych. W ramach tego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom państwa, w którym zostanie przeprowadzona operacja, w zakresie ograniczonym do celów spełnienia wymogów operacyjnych i postępowania zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego.

Udostępnienie Państwa danych za granicę może nastąpić w przypadku;

 • Wyrażenia wyraźnej zgody, lub
 • W przypadku braku wyraźnej zgody, pod warunkiem spełnienia jednego lub kilku z innych warunków dotyczących przetwarzania danych określonych w Ustawie:
 • Po zapewnieniu przez państwo, któremu zostaną udostępnione dane, wystarczającej ochrony zgodnie z decyzją Rady Ochrony Danych Osobowych, lub
 • W przypadku, gdy państwo, któremu zostaną udostępnione dane, nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ochrony, po uzyskaniu pisemnego zobowiązania do zapewnienia wystarczającej ochrony wspólnie przez naszą firmę i administratora danych za granicą oraz uzyskaniu zgody Rady Ochrony Danych Osobowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W momencie określania okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę cele przetwarzania danych, które stanowią przedmiot obowiązujących regulacji prawnych i określonych w nich okresach przechowywania danych. W ramach tego bezwzględnie brane są pod uwagę okresy ważności związane z zobowiązaniami prawnymi w związku z działaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostały one określone w regulacjach prawny. W przypadku, gdy cel przetwarzania danych osobowych został spełniony i nie ma żadnego innych powodów lub podstaw prawnych uzasadniających dalsze przechowywanie danych osobowych, są one usuwane, niszczone lub anonimizowane.

ÖZKA sprawdza w określonych odstępach czasu okresy przechowywania Państwa danych osobowych. Jeżeli podczas tych przeprowadzanych okresowo kontroli nie istnieje żaden inny powód prawny uzasadniający dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych, są one niszczone. Jeżeli nie chcą Państwa, abyśmy się z Państwem kontaktowali, np. nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych dotyczących kampanii promocyjnych, ilość Państwa danych osobowych chronionych przez nas utrzymywana jest na minimalnym poziomie. Przechowywanie jedynie niezbędnej ilości informacji jest konieczne do zapobiegania ponownemu kontaktowi z Państwem w przyszłości.

Jeżeli zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie wszystkich Państwa danych, a w przyszłości będą chcieli Państwo skorzystać z naszych produktów lub usług, pragniemy podkreślić, że w takiej sytuacji Państwa wcześniejsza prośba o niekontaktowanie się z Państwem nie będzie miała na to wpływu. Z tego powodu w związku z Państwa prośbą o niekontaktowanie się z Państwem konieczne jest przechowywanie na minimalnym poziomie Państwa danych osobowych, aby móc przechowywać Państwa prośbę w naszych rejestrach.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawami prowadzenia przez nas działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest „Postępowanie zgodnie z prawem i zasadami uczciwości”, „Poprawność i aktualność”, „Przetwarzanie danych w określonych, jasnych i uzasadnionych celach”, „Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z, w ograniczeniu do i jedynie w określonym celu”, „Przechowywanie danych osobowych przez okres przewidziany w powiązanych regulacjach prawnych i niezbędny dla powiązanego celu”.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE (CIASTECZKA)

ÖZKA w celu dopasowania strony do Państwa potrzeb podczas odwiedzin korzysta z niektórych technologii jak ciasteczka, piksele („Pliki cookie”). Korzystanie z tych technologii odbywa się zgodnie z Ustawą i GDPR, pod których regulacje podlegamy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o plikach cookie, prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki plików cookie ÖZKA pod adresem

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA CYFROWEGO

Państwa dane osobowe uzyskane podczas korzystania ze środowisk cyfrowym mogą być przetwarzane w celu obsługi i zarządzania stroną internetową, prowadzenia prac mających na celu polepszenie i rozwinięcie doświadczeń użytkowników związanych ze stroną internetową i aplikacją, kontrolowania sposobów korzystania ze strony internetowej, zapewniania i wspierania korzystania z narzędzi zorientowanych na lokalizację, zarządzania państwa kontem online, jeżeli Państwo go posiadają oraz informowania o usługach, z których mogą Państwo skorzystać ze względu na swoją lokalizację.

W przypadku skorzystania z produktu lub usługi oferowanej w ramach aplikacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zapewnienia skorzystania przez Państwa z danego produktu lub usługi.

PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH

Zgodnie z art. 11 Ustawy właściciele danych mogą korzystać z następujących praw, które powinny zostać zapewnione przez administratora danych:

 • Uzyskanie informacji o tym, czy dane osobowe należące do niego są przetwarzane.
 • W przypadku przetwarzania należących do niego danych osobowych, wnioskowanie o informacje z tym związane.
 • Uzyskanie informacji o celu przetwarzania jego danych osobowych i zgodności ich przetwarzania z celem,
 • Uzyskanie informacji o osobach trzecich w kraju i za granicą, do których przekazywane są jego dane osobowe,
 • W przypadku przetwarzania niepełnych lub błędnych danych osobowych, wnioskowanie o ich uzupełnienie/poprawienie.
 • Wnioskowanie o usunięcie lub zniszczenie danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi przez powiązane regulacje prawne.
 • Wnioskowanie o poinformowanie osób trzecich, którym zostały udostępnione dane osobowe, o procesach przeprowadzonych w wyniku wniosków o uzupełnienie/poprawienie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.
 • Odwoływania się od wyników na jego niekorzyść w przypadku dokonywania analizy przetwarzanych danych jedynie za pomocą automatycznych systemów.
 • Wnioskowania o odszkodowanie w przypadku poniesienia strat w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z prawem.

KORZYSTANIE Z PRAW PRZEZ WŁAŚCICIELI DANYCH

W zakresie przewidzianym w Ustawie właścicielom, którzy chcą skorzystać z przysługujących im praw, udzielamy odpowiedzi w terminie trzydziestu dni, który został przewidziany w tej samej Ustawie. W przypadku złożenia wniosku w Państwa imieniu przez osobę trzecią niezbędne jest przedłożenie potwierdzonego notarialnie upoważnienia dla osoby, która złoży taki wniosek.

Państwa wniosek jest przetwarzany zgodnie z zasadami bezpłatnie, jednakże w niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo może być zastosowana opłata określona w taryfie opłat sporządzonej przez Radę Ochrony Danych Osobowych. W celu potwierdzenia, czy osoba składająca wniosek jest właścicielem danych, możemy prosić o podanie niektórych informacji, jak również możemy zwrócić się z pytaniami do właściciela danych w związku z jego wnioskiem, w celu wyjaśnienia niektórych zagadnień zawartych we wniosku.

Jeżeli chcieli by Państwo skorzystać z jednego lub kilku praw podanych powyżej prosimy o wypełnienie formularza „Wniosek właściciela danych” Załącznik 4, który znajduje się pod linkiem

na adres e-mail info@ozkalastik.com.

ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SAN. TİC. A.Ş Budynek administracyjny

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. Nr: 129 Başiskele/KOCAELİ

0090262 349 50 00

info@ozkalastik.com

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podejmujemy niezbędne środki techniczne i administracyjne, które mają na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do danych, przypadkowej utracie danych, świadomemu usunięciu danych lub ich uszkodzeniu.

 • Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podejmujemy niezbędne środki techniczne i administracyjne, które mają na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do danych, przypadkowej utracie danych, świadomemu usunięciu danych lub ich uszkodzeniu.
 • Dostęp do danych osobowych w ramach partnerstwa prowadzony jest w sposób kontrolowany w zakresie uprawnień danej jednostki/stanowiska/aplikacji i zgodnie z charakterem danych.
 • Zgodnie z art. 12 Ustawy zapewniamy przeprowadzanie niezbędnych kontroli w celu stosowania regulacji prawnych ustanowionych przez Ustawę.
 • Zapewniamy zgodność polityki wewnętrznej firmy i procedur oraz działań związanych z przetwarzaniem danych z obowiązują Ustawą.
 • Dostęp do szczególnie chronionych danych osobowych jest zabezpieczony przez nas za pomocą bardziej restrykcyjnych środków.
 • W przypadku dostępu do danych z zewnątrz np. ze względu na outsourcing danych osobowych, zewnętrzny dostawca usług zobowiązywany jest przez nas do dostosowania się do regulacji prawnych zawartych w Ustawie.
 • Podejmujemy niezbędne działania w celu informowania wszystkich naszych pracowników, zwłaszcza tych, którzy są są upoważnieni i mają dostęp do danych osobowych, o ich zadaniach i obowiązkach wynikających z Ustawy.

DEFINICJE

 • Wyraźna zgoda: Dotyczy wyrażenia przez właścicieli danych zgody związanej z określonym zagadnieniem, opartej na udzieleniu pełnej informacji i wolnej woli osoby wyrażającej zgodę.
 • Anonimizacja: Oznacza czynność polegającą na przetworzeniu danych osobowych tak, aby osoba fizyczna, której tożsamość jest znana lub może zostać ustalona, nie mogła zostać powiązana z tymi danymi osobowymi, nawet poprzez zestawienie z innymi danymi.
 • Osoba kontaktowa/właściciel danych: Oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane.
 • Dane osobowe: Dotyczy wszelkich danych związanych z osobą fizyczną, której tożsamość jest znana lub może zostać ustalona.
 • Szczególnie chronione dane osobowe: Dotyczy danych osobowych, które zgodnie z Ustawą są szczególnie chronione ze względu na swój charakter, który mógłby w przypadku ujawnienia lub zagubienia przyczynić się do poniesienia szkody lub dyskryminacji właściciela danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych: Oznacza wszelkiego rodzaju działania związane z danymi osobowymi jak uzyskiwanie danych osobowych drogami w pełni lub w części automatycznymi lub drogami nieautomatycznymi pod warunkiem, że nie stanowią one części jakiegokolwiek systemu rejestrowania danych, zapisywanie, magazynowanie, przechowywanie, zmienianie, odświeżanie, ujawnianie, przesyłanie, przejmowanie, udostępnianie, klasyfikowanie i zapobieganie wykorzystywaniu danych.
 • System zapisywania danych: Dotyczy systemów rejestrowania, w których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z określonymi kryteriami.
 • Administrator danych: Oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, który określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za utworzenie i zarządzanie systemu rejestracji danych.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)?

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe, zwykle litery i cyfry, przechowywane na Państwa komputerze (lub innych urządzeniach, takich jak smartfony lub tablety) podczas odwiedzin stron internetowych.

Pliki cookie nie zawierają danych osobowych dotyczących odwiedzających jak imię, nazwisko, płeć lub adres. Pliki cookie są tworzone przez serwery zarządzające stroną internetową. W ten sposób serwer jest w stanie rozróżnić odwiedzających, którzy ponownie odwiedzają daną stronę internetową. Pliki cookie można porównać do dowodów tożsamości okazywanych właścicielom stron internetowych przez tych samych odwiedzających podczas ponownych odwiedzin danej strony internetowej.

JAK WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE ÖZKA?

 • Pliki cookie Özka są wykorzystywane w celu zapamiętania Państwa wyborów i spersonalizowania użytkowania przez Państwa strony internetowej/aplikacji mobilnej/mobilnej strony internetowej. Korzystanie z nich obejmuje:
  1. Pliki cookie, które zapamiętują Państwa hasła i lub zapewniają stałe otwarcie sesji online na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej/ na mobilnej stronie internetowej, dzięki czemu nie muszą Państwo wprowadzać kilkakrotnie hasła podczas każdej wizyty, jak również
  2. Pliki cookie, które zapamiętują i rozpoznają Państwa przy każdych kolejnych odwiedzinach strony internetowej/aplikacji mobilnej/mobilnej strony internetowej.
 • Pliki cookie są wykorzystywane w celu określenia jak korzystają Państwo ze strony internetowej/aplikacji mobilnej/mobilnej strony internetowej, łącznie z ustaleniem skąd i z jakich urządzeń łączą się Państwo z platformami handlu elektronicznego należącymi do Özka, jakie treści Państwo wyświetlają na danej stronie internetowej/w aplikacji mobilnej/na mobilnej stronie internetowej oraz jak długo korzystają Państwo z danej strony internetowej/aplikacji mobilnej/mobilnej strony internetowej.
 • Są one wykorzystywane w celu przedstawiania treści i reklam dostosowanych do Państwa i Państwa zainteresowań, innymi słowy do ukierunkowania reklamy/promocji. Özka poprzez dopasowanie informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookie do pozostałych danych osobowych należących do Państwa, oferuje jeszcze bardziej dostosowane do Państwa treści, kampanie promocyjne i produkty, jak również nie oferuje treści lub okazji, które oznaczyli Państwo jako nieinteresujące dla Państwa.
 • Wykonywanie podstawowych funkcji niezbędnych do prawidłowego działania strony internetowej. Na przykład logowanie się użytkowników strony internetowej za pomocą danych użytkownika.
 • Analiza strony internetowej i zwiększenie jej wydajności. Na przykład określenie ilości odwiedzających stronę internetowej i na tej podstawie dostosowanie ustawień wydajności lub ułatwienie znalezienia potrzebnych treści przez odwiedzających.
 • Zwiększenie funkcjonalności strony internetowej i zapewnienie łatwości jej użytkowania. Na przykład zapamiętywanie danych dotyczących użytkownika lub wyników wyszukiwania przy kolejnych odwiedzinach strony internetowej przez danego użytkownika lub zapewnienie łącza do zewnętrznych działań mediów społecznościowych za pośrednictwem strony internetowej.
 • Personalizacja, zwiększanie ruchu na stronie i działania reklamowe. Na przykład pokazywanie reklam dopasowanych do zainteresowań odwiedzających na podstawie stron internetowych i produktów, które są przez nich wyświetlane.

W JAKI SPOSÓB ÖZKA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECI W CELACH REKLAMOWYCH I ZWIĘKSZANIA RUCHU NA STRONIE INTERNETOWEJ?

Özka może wykorzystywać pliki cookie dodatkowo w celu uruchomienia „technologii reklamowej” w celu przedstawiania Państwu reklam, które mogą przyciągnąć Państwa uwagę, podczas korzystania przez Państwa z wyszukiwarek, stron internetowych platform handlu elektronicznego zarządzanymi przez Özka, aplikacji mobilnych lub mobilnych stron internetowych i/lub stron internetowych, na których pojawiają się reklamy Özka. Technologia reklamowa wykorzystuje informacje związane z Państwa poprzednimi odwiedzinami na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej/na mobilnej stronie internetowej i korzystaniem z aplikacji stron internetowych/mobilnych/mobilnych stron internetowych, na których pojawiają się reklamy Özka, w celu przedstawiania reklam specjalnie wybranych dla Państwa. Podczas wyświetlania tych reklam Özka może umieścić w Państwa wyszukiwarce unikalny plik cookie należący do osoby trzecie, aby być w stanie Państwa rozpoznać.

Ponadto Özka korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics, która jest dostarczana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy za pomocą danych/raportów statystycznych tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej/aplikacji mobilnej/mobilnej strony internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Google Analytics (łącznie z opcjami odmowy korzystania) znajdują się na stronie internetowej: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Panadto Państwa adres e-mail z Państwa danych osobowych jest udostępniany platformom mediów społecznościowych w celu prezentacji na nich reklam, które mogą Państwa zainteresować oraz utworzenia grupy docelowej. Państwa adres e-mail jest udostępniany za pośrednictwem bezpiecznych kanałów i środowisk oferowanych przez te platformy. Platformy mediów społecznościowych wykorzystują Państwa adres e-mail poprzez kodowanie jedynie do dopasowania. Państwa adres e-mail nie może być udostępniany osobom trzecim i innych reklamodawcą, a po zakończeniu procesu dopasowania jest usuwany z systemów platform mediów społecznościowych w możliwie najkrótszym czasie.

Na przykład Facebook, aby (a) zapewnić bezpieczeństwo i zachowanie całości Państwa danych osobowych przez cały czas, gdy znajdują się w systemach Facebook i (b) chronić przed przypadkowym lub nieautoryzowanym dostępem do danych znajdujących się w systemach Facebook i przypadkowym lub nieautoryzowanym ich wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem, poprzez opracowane techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa zapewnia prywatność i bezpieczeństwo Państwa adresu e-mail oraz kolekcji Identyfikatorów Użytkowników Facebook, które są zaszyfrowane za pomocą skrótu tworzącego grupę docelową („grupa docelowa”). Ponadto, dopóki nie wyrażą Państwo na to zgody lub nie jest to wymagane przez prawo, Facebook nie zapewnia dostępu i nie udziela informacji stroną trzecim lub innym reklamodawcom o Państwa grupie docelowej, nie dodaje informacji o naszych użytkownikach do danych grupy docelowej, nie tworzy profili opartych o zainteresowania, jak również nie wykorzystuje grupy docelowej w celach innych niż zapewnienie określonej usługi. Warunki grup docelowych Facebook: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_, Polityka prywatności:Facebooka

W aplikacjach mobilnych zamiast plików cookie wykorzystywane są pliki SDK (Software Development Kit) Google i Criteo.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

W zależności od rodzaju przeglądarki mogą Państwo śledząc poniższe kroki uzyskać informacje o plikach cookie, wyrazić zgodę lub zablokować funkcję obsługi plików cookie.

 • Google Chrome: Klikając na „znak klucza” lub literę „i” w „oknie adresowym” przeglądarki, mogą Państwo wyrazić zgodę lub zablokować korzystanie z plików cookie w zakładce „Pliki cookie”.
 • İnternet Explorer: Należy kliknąć w zakładkę „Bezpieczeństwo” w dziale „Tool” lub „Narzędzia”, które znajdują się w prawym górnym rogu przeglądarki i wybrać jedną z opcji „Zezwól” lub „Odrzuć” dotyczącą zarządzania plikami cookie.
 • Mozilla Firefox: Należy kliknąć w zakładkę „Rozwiń menu” w prawym górnym rogu wyszukiwarki. Po wybraniu symbolu „Opcje” należy kliknąć w przycisk „Prywatność i bezpieczeństwo” oraz dokonać wyboru sposobu zarządzania plikami cookie.
 • W przypadku pozostałych przeglądarek (opera, microsoft edge, itp.) należy zapoznać się z treścią pomocy i wsparcia dla tych wyszukiwarek.
 • Safari: Po wyborze w telefonie zakładki „safari” w „Ustawieniach” należy dokonać wyboru sposobu zarządzania plikami cookie w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.
 • Obok wskazanych powyżej opcji, aby uzyskać informację na temat wszystkich plików cookie i ich zarządzania mogą Państwo: odwiedzić stronę https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/(https://www.eff.org/tr/privacybadger)
 • W przypadku aplikacji mobilnych zarządzanie plikami cookie lub SDK można realizować za pomocą wskazówek w zakładce Prywatność lub Ustawienia lub za pomocą aplikacji Lumen Privacy Monitor (https://haystack.mobi)
 

Odrzucenie trwałych lub sesyjnych plików cookie nie wpłynie na Państwa dalsze korzystanie ze strony internetowej, aplikacji mobilnych i mobilnych stron internetowych, jednakże dostęp do wszystkich funkcji strony internetowej, aplikacji mobilnej lub mobilnej strony internetowej może być niemożliwy lub ograniczony. W przypadku aplikacji mobilnych sytuacja ta może wyglądać różnie.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Rodzaje plików cookie w zależności od czasu użytkowania: Na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i na mobilnej stronie internetowej platform handlu elektronicznego, które są zarządzane przez Özka, w zależności od długości czasu użytkowania stosowane są pliki cookie sesyjne i trwałe. Czas użytkowania sesyjnych plików cookie kończy się w momencie zamknięcia przeglądarki. Natomiast trwałe pliki cookie są przechowywane na dysku twardym przez określony lub nieograniczony czas.

Rodzaje plików cookie w zależności od właściciela pliku cookie lub strony, która go umieściła: Na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i na mobilnej stronie internetowej platform handlu elektronicznego, które są zarządzane przez Özka, w zależności od strony, która umieściła pliki cookie, stosowane są „pliki cookie Özka (pliki cookie pierwszej kategorii)” i „pliki cookie trzeciej strony (pliki cookie trzeciej kategorii)”. Pliki cookie Özka są tworzone przez firmę Özka, natomiast pliki cookie trzeciej strony są zarządzane przez firmy stanowiące trzecią stronę, z którymi współpracujemy.

Rodzaje plików cookie w zależności od celu użytkowania: Na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i na mobilnej stronie internetowej platform handlu elektronicznego, które są zarządzane przez Özka, w zależności od celu użytkowania, stosowane są pliki cookie techniczne, weryfikacyjne, targeting/reklamowe, personalizujące i analityczne. Özka używając tych plików cookie, prowadzi badania statystyczne mające na celu określenie nawyków związanych z wysokością wydatków, wiekiem, płcią, kategorią zakupów, wskaźnikiem korzystania z urządzeń przenośnych, poprzez określenie cech, które odróżniają poszczególnych użytkowników od siebie i podzielenie użytkowników na większe grupy w celu dotarcia do nich z kampaniami promocyjnymi i reklamami, które będą zgodne z ich wyborami i upodobaniami.

SESYJNE PLIKI COOKIE

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podstawowym celem wykorzystywania tego rodzaju plików cookie jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez odwiedzających.

Na przykład zapewniają wypełnianie formularzy online składających się z kilu stron.

Trwałe pliki cookie to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do zwiększenia funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia jeszcze szybszej i lepszej obsługi odwiedzających. Ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania wyborów odwiedzających i jest zachowywany w używanym urządzeniu za pomocą przeglądarek.

Niektóre rodzaje trwałych plików cookie mogą być wykorzystywane do przedstawiania Państwu specjalnych sugestii uwzględniających takie zagadnienia jak cel korzystania przez Państwa z danej strony internetowej.

Dzięki trwałym plikom cookie podczas ponownego odwiedzania danej strony internetowej z tego samego urządzenia sprawdzane jest, czy na urządzeniu został utworzony przez stronę internetową plik cookie, a jeżeli takowy jest zapisany, strona internetowa rozpoznaje, że już wcześniej z niej Państwo korzystali, dzięki czemu możliwe jest określenie treści, która zostanie Państwu przekazana i w ten sposób możliwe jest zapewnienie Państwu jeszcze lepszej obsługi.

Techniczne pliki cookie zapewniają poprawne działanie strony internetowej i określają strony i obszary strony internetowej, które nie działają poprawnie.

W przypadku logowania się użytkowników na stronie internetowej za pomocą hasła, tego rodzaju pliki cookie, rozpoznają użytkownika na każdej odwiedzanej przez niego stronie internetowej i zapobiegają ponownemu wprowadzaniu hasła przez użytkownika na każdej nowej stronie.

Są to pliki cookie, które są wykorzystywane do zapamiętywania wyborów użytkowników podczas odwiedzania innych stron internetowych. Na przykład zapamiętywanie wyboru języka strony internetowej.

Analityczne pliki cookie zapewniają generowanie wyników analizy ilości osób odwiedzających daną stronę internetową, ilości wyświetlania danych podstron, godziny wyświetlania strony internetowej i sposobów przewijania stron internetowych.

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Jest to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do spersonalizowania reklam przedstawianych użytkownikom na danej stronie internetowej i zapobiegania ponownemu wyświetlaniu reklam, które były już wcześniej przedstawione.

W poniżej tabeli przedstawiono informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej Özka:

Dostawca usług plików cookie

Nazwa pliku cookie

Cel Cookie

Rodzaj ciasteczka

Czas trwania pliku cookie

Özka

Ozka.Session

Identyfikator sesji użytkownika

Cookie sesyjne

Podczas sesji przeglądarki

Özka

Ozka.Lang

Informacje o wyborze języka użytkownika

Trwałe ciasteczko

1 Rok

Özka

Ozka.Lastproducts

Informacje o ostatnio odwiedzanych produktach użytkownika

Trwałe ciasteczko

7 Dni

Özka

Ozka.Location

Kullanıcının lokasyon bilgisi

Trwałe ciasteczko

7 Dni

Dostawca usług plików cookie

Nazwa pliku cookie

Cel Cookie

Rodzaj ciasteczka

Czas trwania pliku cookie

Google Tag Manager

utmCampaign5d

Przechowuje parametr kampanii w adresie URL

Trwałe ciasteczko

1 Dzień

Google Tag Manager

utmMedium5d

Przechowuje średni parametr w adresie URL

Trwałe ciasteczko

1 Dzień

Google Tag Manager

utmSource5d

Przechowuje parametr źródłowy w adresie URL

Trwałe ciasteczko

1 Dzień

Google Tag Manager

utmContent5d

Przechowuje parametr treści w adresie URL

Trwałe ciasteczko

1 Dzień

Google Tag Manager

fbp

Identyfikator użytkownika w sieci Facebook

Cookie sesyjne

Podczas sesji przeglądarki

Google Tag Manager

facebook.com

Takie pliki cookie umożliwiają śledzenie członków Facebooka (lub osób nie będących członkami) w celu analizy rynku i rozwoju produktu.

Trwałe pliki cookie

2 Lata

Google Tag Manager

www.facebook.com

Takie pliki cookie umożliwiają śledzenie członków Facebooka (lub osób nie będących członkami) w celu analizy rynku i rozwoju produktu.

Trwałe pliki cookie

2 Lata

Informacje, obrazy i treści dostępne na stronie internetowej nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, powielane, wykorzystywane, modyfikowane i przechowywane do wykorzystania w przyszłości bez uprzedniej pisemnej zgody Özka Lastik ve Kauçuk San.Tic.A.Ş. Cała strona internetowa oraz treść, dane, grafika, obrazy, logo, ikony przycisków, baza danych, projekt, oprogramowanie i inne powiązane strony internetowe oraz ich zawartość stanowią własność przemysłową i intelektualną Özka Lastik ve Kauçuk San.Tic.A.Ş.

Wszelkie prawa do wszystkich tekstów, grafik, obrazów i zdjęć na stronie internetowej są zastrzeżone. Nieupoważnione korzystanie ze wszystkich praw własności związanych z zawartością, projektem i oprogramowaniem strony internetowe (przetwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, prezentowanie i reklamowanie), jak również wszelkiego rodzaju inne nieupoważnione ujawnienie lub wykorzystanie tych praw, stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Linki na stronie internetowej należącej do Özka A.Ş mogą prowadzić do innych stron internetowych. Özka A.Ş. nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność i funkcję tych stron internetowych. Özka A.Ş. nie ponosi odpowiedzialności również za jakiekolwiek późniejsze zmiany na tych stronach internetowych, do których podane są linki, i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szkody, straty, rekompensować lub ponosić odpowiedzialność karną wynikającą z dostępu do tych stron lub korzystania z nich.

Wynikające/mogące wyniknąć z prawa nieograniczonego użytkowania, prawa własności intelektualnej i innych podobnych regulacji prawnych prawa i uprawnienia do wszelkich informacji (w tym wszelkie komentarze, sugestie, pomysły, grafiki itp.), które są przesyłane przez Państwa do Özka A.Ş. przez Internet, przechodzą na Özka A.Ş. bez dokonywania jakiejkolwiek płatności na rzecz Państwa lub dowolnej osoby.

Özka A.Ş. nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie informacji stronie internetowej Özka przez osoby poniżej 18 roku życia, bez uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Osoba/osoby, które działają wbrew określonym powyżej zasadom związanym z prawami korzystania ze strony internetowej, będą pociągnięte do odpowiedzialności w związku z poniesionymi lub poniesionymi w przyszłości przez Özka A.Ş. wszelkimi stratami.

Wszelkiego rodzaju spory, które mogą wyniknąć z zastosowania lub interpretacji niniejszych praw korzystania ze strony internetowej, rozpatrywane są w świetle prawa obowiązującego na terenie Republiki Turcji, a organami uprawnionymi do rozpatrywania sporów są Sądy i Urzędy Egzekucyjne w Kocaeli.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawowym celem wykorzystywania tego rodzaju plików cookie jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez odwiedzających. Na przykład zapewniają wypełnianie formularzy online składających się z kilu stron. Trwałe pliki cookie to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do zwiększenia funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia jeszcze szybszej i lepszej obsługi odwiedzających. Ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania wyborów odwiedzających i jest zachowywany w używanym urządzeniu za pomocą przeglądarek. Niektóre rodzaje trwałych plików cookie mogą być wykorzystywane do przedstawiania Państwu specjalnych sugestii uwzględniających takie zagadnienia jak cel korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Dzięki trwałym plikom cookie podczas ponownego odwiedzania danej strony internetowej z tego samego urządzenia sprawdzane jest, czy na urządzeniu został utworzony przez stronę internetową plik cookie, a jeżeli takowy jest zapisany, strona internetowa rozpoznaje, że już wcześniej z niej Państwo korzystali, dzięki czemu możliwe jest określenie treści, która zostanie Państwu przekazana i w ten sposób możliwe jest zapewnienie Państwu jeszcze lepszej obsługi. Techniczne pliki cookie zapewniają poprawne działanie strony internetowej i określają strony i obszary strony internetowej, które nie działają poprawnie. W przypadku logowania się użytkowników na stronie internetowej za pomocą hasła, tego rodzaju pliki cookie, rozpoznają użytkownika na każdej odwiedzanej przez niego stronie internetowej i zapobiegają ponownemu wprowadzaniu hasła przez użytkownika na każdej nowej stronie. Są to pliki cookie, które są wykorzystywane do zapamiętywania wyborów użytkowników podczas odwiedzania innych stron internetowych. Na przykład zapamiętywanie wyboru języka strony internetowej. Analityczne pliki cookie zapewniają generowanie wyników analizy ilości osób odwiedzających daną stronę internetową, ilości wyświetlania danych podstron, godziny wyświetlania strony internetowej i sposobów przewijania stron internetowych.


Targeting/reklamowe pliki cookie

Jest to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do spersonalizowania reklam przedstawianych użytkownikom na danej stronie internetowej i zapobiegania ponownemu wyświetlaniu reklam, które były już wcześniej przedstawione.

Pliki Cookie Analityczne

Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich nawykach przeglądania i są wykorzystywane do identyfikowania zainteresowań odwiedzających. Zapamiętują, że odwiedziłeś witrynę i mogą udostępniać te informacje innym organizacjom. Pozwala to dostarczać spersonalizowane treści na podstawie Twoich zainteresowań.


Twoje zapytanie zostało do nas wysłane.

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Błąd!

Coś poszło nie tak.

Musisz zezwolić na informacje o lokalizacji, aby móc korzystać z funkcji „Najbliższy sprzedawca”.

CIŚNIENIE INFLATORA
SPEED, KM/H (MPH)
ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOŚCIACH I CIŚNIENIACH KG (LBS)
Wartości czerwone to te, które są zapisane na oponie.

Skontaktuj się z nami

Wybierz Zadanie


  Weryfikacja captcha nie powiodła się.
  Skontaktuj się z nami
  Özka Lastik
  Aby zapewnić lepsze działanie i użyteczność naszej strony wykorzystujemy pliki cookie. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystywanych przez nas sesyjnych i marketingowych plikach cookie i naszej Polityce Prywatności.
  Özka Lastik