Özka Lastik

POLITYKA FIRMY

Firma Özka angażuje się w ochronę środowiska w sposób wykraczający poza zobowiązania prawne, z odpowiedzialnością i wrażliwością na dziedzictwo, które pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Jednocześnie wyznaczyła sobie za cel stworzenie obszarów i warunków pracy, które chronią przed wypadkami, są bezpieczne i zdrowe dla pracowników zaangażowanych w działalność firmy.

Dlatego też poprzez uświadamianie w podanym poniżej zakresie wszystkich naszych partnerów, którzy stanowią poszczególne ogniwa w łańcuchu obejmującym wszystkich, od dostawców po klientów, oraz opracowując zgodne z prawem, przejrzyste prace i udostępniając je w firmie pisemnej i wizualnej, firma pragnie stać się silnym ogniwem we wspomnianym łańcuchu, który zapewnia ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy na najwyższym poziomie:

 • Efektywne wykorzystywanie zasobów,
 • Wykrycie i zwrócenie uwagi na czynniki, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska i występowania wypadków w pracy, jak również zapobieganie tym czynnikom poprzez wprowadzanie zmian mających na celu ciągłe polepszanie warunków pracy,
 • Podejmowanie na każdym etapie poczynając od etapu projektowania niezbędnych środków mających na celu wykrycie i zminimalizowanie czynników środowiskowych, które mogą wyniknąć ze stosowania naszych produktów,
 • Określenie niebezpieczeństw, które mogą występować na stanowiskach pracy, planowanie i wdrażanie ulepszeń mających na celu zapobiegnięcie ich występowaniu,
 • Gromadzenie złomu i odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia naszej działalności gospodarczej, zapewnienie nadzoru i recyklingu złomu i odpadów oraz zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • Tworzenie świadomości społecznej i dawanie przykładu w zakresie recyklingu naszych produktów, które nie nadają się już do użytku,
 • Przygotowanie do działania w nagłych przypadkach, budowanie i wdrażanie systemów kontrolnych, które zapobiegają powstawaniu niebezpiecznych sytuacji, a w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa ograniczenie strat/skutków i określenie najskuteczniejszej formy komunikacji na wypadek sytuacji awaryjnej.

ŚWIADECTWA

Firma Özka, która na każdej platformie podkreśla jaką wagę przywiązuje do środowiska, wprowadziła zasadę, że jakość produktów nie jest mierzona jedynie zadowoleniem klientów, ale również ich wpływem na środowisko, i zaszczepiła tę świadomość swoim pracownikom.

Podczas prac prowadzonych przez Centrum R&D Özka dotyczących nowych produktów pod uwagę brana jest nie tylko jakość produktu, ale również jego wpływ na środowisko. Środki chemiczne stosowane w tym celu wybierane są zgodnie z regulacjami REACH, a w procesie projektowania nowego produktu prace prowadzone są w taki sposób, aby generować jak najmniej odpadów. Poprzez wytrzymałą i solidną strukturę osnowy opony zapewnia się kilkakrotne nawet powlekanie produktu po zakończeniu jego oryginalnego okresu użytkowania i jego dalsze użytkowanie. W ten sposób minimalizowane jest wykorzystanie naturalnych zasobów.

Pomimo, że posiadanie certyfikatu ISO 14001 nie jest wymagane prawnie, firma od 2007 roku posiada taki certyfikat i dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć cel generowania praktycznie zerowych odpadów pozyskiwanych w procesie produkcji (odpady pochodzenia produktowego). W związku z tym, w odróżnieniu od innych producentów opon, firma posiada również licencję na recykling odpadów (gumy). Na podstawie tej licencji guma stanowiąca odpad uzyskany w procesie produkcji jest ponownie wykorzystywana w produkcji. Ponadto dzięki badaniom przeprowadzonym przez Centrum R&D Özka oleje i smary stanowiące odpady uzyskane w procesie produkcji mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji.

Firma Özka zwróciła również uwagę na energię, która stanowi jedno z największych zasobów naturalnych. Dzięki projektom dotyczącym efektywności energetycznej wdrożonych ze środków własnych w 2010 r. firma kontynuuje działania, które ograniczają emisję około 6 000 ton dwutlenku węgla.

Można również zapoznać się z publikowanymi każdego roku raportami, które wykazują, że poza wymienionymi powyżej podejmowanymi dobrowolnie działaniami firma stosuje się do umowy Global Compact ONZ, którą podpisała dobrowolnie w 2006 roku.

Özka będzie zawsze dokładać wszelkich starań na rzecz zapewnienie harmonijnego współistnienia przyrody i ludzi.

Firma Özka, która produkuje opony zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami, prowadzi swoją działalność w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Jakością zgodnie z podanymi poniżej celami.

 • Uzyskanie na rynku krajowym pozycji lidera w swojej grupie produktów i stworzenie marki rozpoznawanej na całym świecie.
 • Utrzymanie rozwoju firmy poprzez inwestowanie środków stanowiących zysk firmy.
 • Dzielenie się zadowoleniem, uwagami i oczekiwaniami członków rodziny ÖZKA, na którą składają się nasi klienci, pracownicy, dostawcy i akcjonariusze, oraz podejmowanie wspólnych działań w celu zapewnienia najwyższej wydajności firmy.
 • Zapewnienie maksymalnego wykorzystania i wydajności źródeł na wszystkich obszarach działalności.
 • Nieustanna praca nad polepszeniem jakości produktów i usług.
 • Stworzenie instytucji działającej zgodnie z prawem oraz szacunkiem dla społeczeństwa i środowiska.

Firma ÖZKA w celu zapewnienia ciągłości działalności firmy:

 • Tworzy i zarządza posiadanymi zasobami danych z uwzględnieniem ewentualnych niebezpieczeństw.
 • Stosuje się do regulacji prawnych i warunków określonych w podpisanych umowach.
 • Zwiększa zakres uprawnień swoich pracowników i partnerów, z którymi współpracuje.
 • Nieustannie śledzi i wdraża w swoim systemie innowacje, które mają na celu
ulepszenie istniejącego systemu.
 • Zobowiązuje się do dokładania wszelkich niezbędnych starań w celu zwiększenia skuteczności ochrony danych należących do firmy i partnerów, z którymi współpracuje.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawowym celem wykorzystywania tego rodzaju plików cookie jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez odwiedzających. Na przykład zapewniają wypełnianie formularzy online składających się z kilu stron. Trwałe pliki cookie to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do zwiększenia funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia jeszcze szybszej i lepszej obsługi odwiedzających. Ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania wyborów odwiedzających i jest zachowywany w używanym urządzeniu za pomocą przeglądarek. Niektóre rodzaje trwałych plików cookie mogą być wykorzystywane do przedstawiania Państwu specjalnych sugestii uwzględniających takie zagadnienia jak cel korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Dzięki trwałym plikom cookie podczas ponownego odwiedzania danej strony internetowej z tego samego urządzenia sprawdzane jest, czy na urządzeniu został utworzony przez stronę internetową plik cookie, a jeżeli takowy jest zapisany, strona internetowa rozpoznaje, że już wcześniej z niej Państwo korzystali, dzięki czemu możliwe jest określenie treści, która zostanie Państwu przekazana i w ten sposób możliwe jest zapewnienie Państwu jeszcze lepszej obsługi. Techniczne pliki cookie zapewniają poprawne działanie strony internetowej i określają strony i obszary strony internetowej, które nie działają poprawnie. W przypadku logowania się użytkowników na stronie internetowej za pomocą hasła, tego rodzaju pliki cookie, rozpoznają użytkownika na każdej odwiedzanej przez niego stronie internetowej i zapobiegają ponownemu wprowadzaniu hasła przez użytkownika na każdej nowej stronie. Są to pliki cookie, które są wykorzystywane do zapamiętywania wyborów użytkowników podczas odwiedzania innych stron internetowych. Na przykład zapamiętywanie wyboru języka strony internetowej. Analityczne pliki cookie zapewniają generowanie wyników analizy ilości osób odwiedzających daną stronę internetową, ilości wyświetlania danych podstron, godziny wyświetlania strony internetowej i sposobów przewijania stron internetowych.


Targeting/reklamowe pliki cookie

Jest to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do spersonalizowania reklam przedstawianych użytkownikom na danej stronie internetowej i zapobiegania ponownemu wyświetlaniu reklam, które były już wcześniej przedstawione.

Pliki Cookie Analityczne

Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich nawykach przeglądania i są wykorzystywane do identyfikowania zainteresowań odwiedzających. Zapamiętują, że odwiedziłeś witrynę i mogą udostępniać te informacje innym organizacjom. Pozwala to dostarczać spersonalizowane treści na podstawie Twoich zainteresowań.


Twoje zapytanie zostało do nas wysłane.

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Błąd!

Coś poszło nie tak.

Musisz zezwolić na informacje o lokalizacji, aby móc korzystać z funkcji „Najbliższy sprzedawca”.

CIŚNIENIE INFLATORA
SPEED, KM/H (MPH)
ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOŚCIACH I CIŚNIENIACH KG (LBS)
Wartości czerwone to te, które są zapisane na oponie.

Skontaktuj się z nami

Wybierz Zadanie


  Weryfikacja captcha nie powiodła się.
  Skontaktuj się z nami
  Özka Lastik
  Aby zapewnić lepsze działanie i użyteczność naszej strony wykorzystujemy pliki cookie. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystywanych przez nas sesyjnych i marketingowych plikach cookie i naszej Polityce Prywatności.
  Özka Lastik