Özka Lastik

ZASOBY LUDZKIE

Özka Lastik

GRUPA SPÓŁEK KANIK została utworzona z pełną świadomością, że zasoby ludzkie są największym
bogactwem, które przenosi nas w przyszłość.

 • Wykorzystanie nowoczesnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi, których głównym celem jest osiągnięcie sukcesu,
 • Inwestycje w rozwijanie wszelkiego rodzaju talentów i umiejętności pracowników oraz organizowanie szkoleń,
 • Dbanie o utrzymanie wysokiej motywacji pracowników, która zapewni przewagę nad konkurencją,
 • Stworzenie wielkiej rodziny wraz ze szczęśliwymi i przywiązanymi do Spółki pracownikami, którzy preferują pracę dla GRUPY SPÓŁEK KANIK.

PODEJŚCIE DO SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KORPORACYJNEJ

Świadoma tego, że podejmowane działania handlowe mają wpływ nie tylko na firmę, ale również na region, organizacje pozarządowe i sektor publiczny firma Özka podejmuje działania handlowe przy współpracy z wszystkimi wymienionymi organizacjami z pełną świadomością odpowiedzialności społecznej poprzez działania prospołeczne i mające na celu ochronę środowiska i przyrody w pełnej zgodności z prawem, zasadami etyki pracy i prawami człowieka.

REGULAMIN DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ETYKI PRACY

Cel:

Celem niniejszego Regulaminu jest wprowadzenie kultury etyki pracy w naszej firmie, ustanowienie zasad etycznego zachowania, które powinny być przestrzegane przez pracowników podczas wykonywania swojej pracy, wsparcie ich w zakresie stosowania się niniejszych zasad i zapewnienie stosowania się do ustanowionych zasad podczas wykonywania swojej pracy oraz uregulowanie procedur i zasad odwołujących się do zasad etyki pracy.

Zakres:

Wszyscy pracownicy Grupy Spółek Kanık.

Zasady zachowania zgodnego z etyką pracy

A. Uczciwość

Podczas wykonywania pracy i nawiązywania relacji w pracy najważniejszymi wartościami są rzetelność, uczciwość, przejrzystość i wysokie poczucie etyki pracy. Od wszystkich stron oczekuje się podejmowania działań zgodnych z tymi wartościami.

B. Polityka prywatności

„Informacje poufne to informacje dotyczące finansów, strategii, zasobów technicznych, handlu i praw pracowniczych, zagadnienia dotyczące umowy o zachowaniu poufności zawartych z osobami trzecimi i inne podobne informacje, które stanowią własność firmy i nie są znane osobom trzecim, a w przypadku ich ujawnienia mogą prowadzić do poniesienia przez firmę i/lub partnerów strat lub stanowić korzyść dla innych stron”.

W ramach powyższego od pracowników zatrudnionych w naszej grupie spółek oczekuje się ochrony i wykorzystywania danych poufnych takich jak dane firmy, klientów lub dostawców, ceny i ilości sprzedaży i zakupu, udział w rynku, dane techniczne produktów, informacje o wynagrodzeniu, zdjęcia itp. dokumentacje i dokumenty techniczne jedynie w celach służącym firmie. Oczekuje się, że pracownicy dołożą wszelkich starań, aby chronić nośniki danych (papier, CD, pen drive itp.), które zawierają dane poufne, jak również nie będą przekazywać danych dotyczących firmy osobom trzecim bez zgody Zarządu Spółki. Pracownicy zatrudnieni w naszej grupie spółek mogą wykorzystywać niniejsze informacje tylko w ramach swoich obowiązków i na korzyść spółki.

Od pracowników, którzy nie pracują już dla naszej grupy spółek, oczekuje się nieudostępniania uzyskanych informacji poufnych osobom trzecim tak samo jak w okresie, gdy byli zatrudnieni w naszej spółce. Pracownicy zobowiązani są do zwrócenia wszelkiego rodzaju poufnych dokumentów i kopii zapasowych dokumentacji w formie elektronicznej, które należą do firmy i zostały przekazane im w okresie, gdy pracowali dla naszej grupy spółek.

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w naszej grupie spółek, zobowiązani są do nieudzielanie nikomu informacji poufnych związanych z poprzednim pracodawcą. Nowi pracownicy pod żadnym pozorem nie mogą być zmuszani do wyjawienia lub wykorzystania w sposób niezgodny z prawem informacji dotyczących poprzedniego pracodawcy.

Podstawowe wartości

 • Dążenie do zmian na lepsze
 • Pełne przywiązanie do pracy
 • Wzajemne zrozumienie
 • Skuteczny lider pracy
 • Wspólna praca
 • Uczciwość i szacunek

ZASADA RÓWNOŚCI

Firma Özka jest świadoma tego, że pracownicy stanowią jej najważniejsze bogactwo, dlatego też dokłada wszelkich starań, aby nie dopuszczać do dyskryminacji kogokolwiek i stworzyć środowisko pracy szanujące prawa człowieka i bezpieczne.

Równość pod względem szans jest jedną z najważniejszych zasad Özka. Nie ma tu miejsca na dyskryminację ze względu na rasę, religię, język lub płeć. Wręcz przeciwnie, firma szczyci się różnorodnością, gdyż wierzy, że daje ona większe szanse na odniesienie sukcesu. Dział HR kieruje się zasadą równości nie tylko podczas rekrutacji, ale również podczas przyznawania awansu, przeniesienia, rozwiązania stosunku pracy, urlopu, wynagrodzenia i szkoleń.

FORMULARZ WNIOSKU O PRACĘ


DANE PERSONALNE


WYKSZTAŁCENIE


JĘZYK OBCY


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


REFERENCJE


POZOSTAŁE INFORMACJE


W tym miejscu możliwe jest załadowanie Pana/Pani aktualnego CV. Możliwe jest załadowanie plików sporządzonych w Word lub Acrobat Reader.


Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawowym celem wykorzystywania tego rodzaju plików cookie jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez odwiedzających. Na przykład zapewniają wypełnianie formularzy online składających się z kilu stron. Trwałe pliki cookie to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do zwiększenia funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia jeszcze szybszej i lepszej obsługi odwiedzających. Ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany do zapamiętywania wyborów odwiedzających i jest zachowywany w używanym urządzeniu za pomocą przeglądarek. Niektóre rodzaje trwałych plików cookie mogą być wykorzystywane do przedstawiania Państwu specjalnych sugestii uwzględniających takie zagadnienia jak cel korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Dzięki trwałym plikom cookie podczas ponownego odwiedzania danej strony internetowej z tego samego urządzenia sprawdzane jest, czy na urządzeniu został utworzony przez stronę internetową plik cookie, a jeżeli takowy jest zapisany, strona internetowa rozpoznaje, że już wcześniej z niej Państwo korzystali, dzięki czemu możliwe jest określenie treści, która zostanie Państwu przekazana i w ten sposób możliwe jest zapewnienie Państwu jeszcze lepszej obsługi. Techniczne pliki cookie zapewniają poprawne działanie strony internetowej i określają strony i obszary strony internetowej, które nie działają poprawnie. W przypadku logowania się użytkowników na stronie internetowej za pomocą hasła, tego rodzaju pliki cookie, rozpoznają użytkownika na każdej odwiedzanej przez niego stronie internetowej i zapobiegają ponownemu wprowadzaniu hasła przez użytkownika na każdej nowej stronie. Są to pliki cookie, które są wykorzystywane do zapamiętywania wyborów użytkowników podczas odwiedzania innych stron internetowych. Na przykład zapamiętywanie wyboru języka strony internetowej. Analityczne pliki cookie zapewniają generowanie wyników analizy ilości osób odwiedzających daną stronę internetową, ilości wyświetlania danych podstron, godziny wyświetlania strony internetowej i sposobów przewijania stron internetowych.


Targeting/reklamowe pliki cookie

Jest to rodzaj plików cookie, które są wykorzystywane do spersonalizowania reklam przedstawianych użytkownikom na danej stronie internetowej i zapobiegania ponownemu wyświetlaniu reklam, które były już wcześniej przedstawione.

Pliki Cookie Analityczne

Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich nawykach przeglądania i są wykorzystywane do identyfikowania zainteresowań odwiedzających. Zapamiętują, że odwiedziłeś witrynę i mogą udostępniać te informacje innym organizacjom. Pozwala to dostarczać spersonalizowane treści na podstawie Twoich zainteresowań.


Twoje zapytanie zostało do nas wysłane.

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Błąd!

Coś poszło nie tak.

Musisz zezwolić na informacje o lokalizacji, aby móc korzystać z funkcji „Najbliższy sprzedawca”.

CIŚNIENIE INFLATORA
SPEED, KM/H (MPH)
ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOŚCIACH I CIŚNIENIACH KG (LBS)
Wartości czerwone to te, które są zapisane na oponie.

Skontaktuj się z nami

Wybierz Zadanie


  Weryfikacja captcha nie powiodła się.
  Skontaktuj się z nami
  Özka Lastik
  Aby zapewnić lepsze działanie i użyteczność naszej strony wykorzystujemy pliki cookie. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje o wykorzystywanych przez nas sesyjnych i marketingowych plikach cookie i naszej Polityce Prywatności.
  Özka Lastik